لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  ثبت نام در بيست ويكمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي (1394/08/05)
....

  برگزاري جلسه توجيهي دانشجويان ورودي جديد (1394/07/14)
دانشكده پزشكي برگزار كرد.....

  برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده (1394/04/15)
دانشکده پزشکی برگزار کرد.....

  شورای برنامه ریزی درسی (1394/04/15)
دانشکده پزشکی برگزار کرد.....

  CASE REPORT (1394/04/07)
معرفی بیمار آقایی 70 ساله با توموربدخیم اطراف چشم پیشانی و بینی....
(ادامه اخبار)
  جستجو