لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  كيس ريپورت دهيدراسيون شديد (1394/02/23)
مركز آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند ....

  كنفرانس تاثير تغذيه بر سلامت و روان (1394/02/23)
واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند ....

  اقدامات پرستاري (1394/02/02)
واحد آموزش بيمارستان امام برگزار ميكند .....

  كنفرانس شير مادر (1394/01/24)
واحد آموزش بيمارستان امام برگزار ميكند.....

  پذیرش دستیار تخصصی اطفال و داخلی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1393/12/25)
موفقیت دانشکده پزشکی در گرفتن مجوز پذیرش دستیار ......
(ادامه اخبار)
  جستجو