لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  جشن هفته پژوهش (1393/09/24)
معاونت پژوهشي برگزار ميكند .....

  كنفرانس ابولا (1393/09/15)
مركز آموزش بيمارستان امام خميني (ره ) برگزار ميكند ......

  كنفرانس ايمني سلامت شغلي (1393/09/11)
واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند .......

  برگزاري جلسه شوراي آموزشي دانشكده (1393/09/02)
دانشكده پزشكي برگزار كرد....

  گراند راند (1393/08/19)
واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند ....
(ادامه اخبار)
  جستجو