لینکهای مفید
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه اساتید Minimize

 

از اساتید محترم دانشکده پزشکی (هیات علمی و مدعو) تقاضا میشود که طرح درس و طرح دوره دروس ابلاغی خودرا در نیمسال جاری تا پایان وقت اداری چهارشنبه 7/7/95 به مدیریت توسعه دانشکده ارسال دارند. به موارد خارج از موعد مقرر تربیت اثر داده نخواهد شد.
جستجو
دات نت نیوک فارسی