X

قابل توجه دانشجویان استفاده از سهمیه استعداد درخشان در آزمون کارشناسی ارشد

آیین نامه استعداد درخشان در سال 1399

برنامه آموزشی مقاطع علوم پایه و فیزیوپات

 

برنامه آموزشی (کورس پلن ) مقطع فیزیوپات

برنامه امتحانات پایان ترم دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه

راهنمای سامانه های آموزش مجازی
 
 

 

 


 
  • آدرس : ایلام، بانگجناب، بلوار پژوهش، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دانشکده پزشکی
  • کد پستی: 6939177143
  • شماره تماس : 08432227126
  • فکس:08432227120
  • Email: medcollege@medilam.ac.ir