لینکهای مفید
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار Minimize

  پذیرش دستیار تخصصی اطفال و داخلی در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (1393/12/25)
موفقیت دانشکده پزشکی در گرفتن مجوز پذیرش دستیار ......

  شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری (1393/11/12)
دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میکند....

  سمینار کشوری تولید مثل ISERB 2015 (1393/11/12)
انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولید مثل ایران برگزار میکند.....

  کنگره بین المللی خون، بیماریها و کاربردهای بالینی آن (1393/11/12)
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار میکند ......

  كنفرانس ارگونومي (1393/10/17)
واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره) برگزار ميكند ....
(ادامه اخبار)
  جستجو