درس میکروب شناسی برای اولین بار در سال 1307 در مدرسه طب دارالفنون توسط دکتر کراندل تدریس شد. پس از تاسیس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران (در سال 1313) این درس در سال چهارم تحصیلی توسط ایشان در این دانشکده ارائه شد. گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1384 تاسیس گردید. این گروه در حال حاضر دارای 4 عضو هیئت علمی، 2 کارشناس، بیش از 30 دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و 16 دانشجوی کارشناسی ارشد در حال تحصیل می باشد، که در زمینه های مختلف تحقیقاتی و آموزشی مباحث مختلف میکروب شناسی پزشکی، دندانپزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی و پیراپزشکی و همچنین آموزش دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد فعالیت دارد.


 

ارتقاء مرتبه ی علمی جناب آقای دکتر سبحان غفوریان 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

جستجو