معاون اداری و مالی دانشکده

 


 

نام و نام خانوادگی : دکتر ستار کیخاونی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصیلی:  روانشناسی
رتبه دانشگاهی: دانشیار
رزومه:
فعالیتهای فردی و پژوهشی
پست الکترونیک:
تلفن : 32227126
ساعات هفته ملاقات با دانشجو
ساعات هفته ملاقات با اساتید

 

 


معاون اداری - مالی
 
شرح وظایف :

• نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
• صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
• سازماندهی فعالیتهای مربوطه وتقسیم کاروتعیین وظایف وحدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
• تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن
• صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط
• نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
• شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف وتهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق


جستجو