X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 تیر 1394

  شورای برنامه ریزی درسی

امتیاز: Article Rating

شورای برنامه ریزی درسی با مدیران گروه در مورخ 13/4/94 با حضور مدیران گروه بالینی در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز