X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 خرداد 1394

  ارتقاء آقای دکتر خسروی هیات علمی دانشکده پزشکی به مزتبه استادی

امتیاز: Article Rating

جناب آقای دکتر خسروی

بدینوسیله ارتقاء علمی جنابعالی را به مرتبه استادی تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر از درگاه ایزد منان خواستاریم.

 

از طرف مدیران ، اساتید و کارکنان دانشکده پزشکی

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز