X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 خرداد 1394

  گراند راند گروه کودکان

امتیاز: Article Rating

 

گراند راند گروه کودکان

زمان : چهار شنبه 27/3/94

مكان : بخش کودکان

مجري : واحد آموزش بيمارستان امام خميني (ره)

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز