X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 تیر 1400
برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی شیراز

  برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی شیراز

امتیاز: Article Rating

برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1400 

زمان:

از 16 مرداد ماه تا 31 شهریور ماه 1400 

برگزاری به صورت مجازی در پلتفرم نوید

 هزینه ثبت نام کل دوره برای هر دانشجو 200 هزار تومان 

 دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه فرمایند:

https://sums.ac.ir/page-Majazi/fa/149/form/pId48252

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری پنجمین مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی دانشکده مجازی شیراز
ثبت امتیاز