X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 مهر 1399
جلسه با مدیران گروه های پایه در خصوص مشکلات فضای فیزیکی گروه ها در ساختمان جدید دانشکده

  جلسه با مدیران گروه های پایه در خصوص مشکلات فضای فیزیکی گروه ها در ساختمان جدید دانشکده

امتیاز: Article Rating

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 99/7/15 راس ساعت 11:30 در دفتر ریاست دانشکده با حضور معاون اداری -مالی و معاون آموزشی پایه و مدیران گروهها برگزار گردید و پیرامون کمبودها و مشکلات موجود در فضای فیزیکی هریک از گروهها در ساختمان جدید دانشکده بحث و تبادل نظر گردید

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه با مدیران گروه های پایه در خصوص مشکلات فضای فیزیکی گروه ها در ساختمان جدید دانشکده
ثبت امتیاز