X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 اسفند 1398
برگزاری جلسه شورای پژهشی دانشکده پزشکی در سال 1398

  برگزاری جلسه شورای پژهشی دانشکده پزشکی در سال 1398

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای پژهشی دانشکده پزشکی در روز دوشنبه مورخ 98/12/19 سیزدهمین و آخرین جلسه شورای پژوهشی در سالن اجتماعات مرکز توسعه دانشکده پزشکی با حضور اعضاء ثابت و مدعو برگزار گردید. در این جلسه 8 طرح تحقیقاتی و 5 طرح پایان نامه دانشجویان پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه شورای پژهشی دانشکده پزشکی در سال 1398
ثبت امتیاز