X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 خرداد 1398
برگزاری آزمون پره ارتقا تخصصی دستیاری

  برگزاری آزمون پره ارتقا تخصصی دستیاری

امتیاز: Article Rating

آزمون پره ارتقا تخصصی دستیاری روز پنج شنبه 98/2/26 با حضور ریاست دانشکده ، معاون آموزش بالینی و مدیر آموزش در محل سالن امتحانات برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری آزمون پره ارتقا تخصصی دستیاری
ثبت امتیاز