X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 24 آذر 1397

  مراسم تجلیل از دانشجویان برتر

امتیاز: Article Rating
ه مناسبت روز دانشجو مراسم تجلیل از دانشجویان برتر مقاطع مختلف پزشکی  برگزار گردید. اسامی دانشجویان تقدیر شده به شرح زیر است.
 اسامی دانشجو سال ورود   مقطع
 محمد کریمی  بهمن 96  علوم پایه
 شبنم رستمی  مهر 96  علوم پایه
 کوثر علیزاده  بهمن 95  علوم پایه
 آتوسا صادقی فرد  مهر95  علوم پایه
 طوبی صحبت زاده  مهر94  فیزیوپاتولوژی
 مسعود تکنده  مهر93  استاجری
 پریا باپیری  مهر92  استاجری
 نرگس ناصری  مهر91  اینترنی
     
 
     
     
     
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز