X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 13 آبان 1397

  برگزاری کارگاه یادگیری لاگ بوک الکترونیک

امتیاز: Article Rating

کارگاه لاگ بوک الکترونیک برای دانشجویان رشته پزشکی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 97/8/14 و 97/8/15 در محل بیمارستان مصطفی خمینی و امام خمینی (ره) برگزار میگردد. از کلیه دانشجویان در فیلد دعوت میشود در کارگاه حضور فرمایند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز