X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397

  برگزاری کلاس نسخه نویسی

امتیاز: Article Rating
کلاس نسخه نویسی در تاریخ 23 فروردین 97 توسط اساتید بالینی برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی ایلام برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز