X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397

  برگزاری جلسه مدیر گروه های بالینی با معاونت آموزشی و معاونت درمان

امتیاز: Article Rating
جلسه ای با حضور مدیران گروه های بالینی با معاونت آموزشی و معاونت درمان در تاریخ 22 فروردین 97 در خصوص ارتقاء آموزش و برطرف کردن کمبودها برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز