X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 06 شهریور 1395

  برگزاری آزمایشی آزمون پیش کارورزی بصورت الکترونیکی

امتیاز: Article Rating
دانشکده پزشکی امکان برگزاری آزمون پیش کارورزی را بصورت الکترونیکی فراهم نمود و امروز مورخ 6/6/95 همزمان با استان های همدان ، سنندج و کرمانشاه اقدام به برگزاری آزمون پیش کارورزی بصورت آزمایشی نمود.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز