شماره: 23772
1398/04/13
کارگاه اصول تریاژ
کارگاه اصول تریاژ

کارگاه اصول تریاژ

سخنرانان : دکتر نیما شهریار و دکتر راضیه گرجی

(متخصصین طب اورژانس)

تاریخ برگزاری : یکشنبه 98/4/23 ساعت 9 صبح

مکان : واحد آموزش بیمارستان امام خمینی (ره)

گروه های هدف : پزشکان ، پرستاران و پیرا پزشکان

دارای امتیاز بازآموزی

حق انتشار محفوظ است ©