معاونين آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

معاون آموزش دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا كفاشيان
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : فيزيولو‍ژي
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه :
پست الکترونیک: kaffashian-m@medilam.ac.ir
تلفن :  

 

 

معاون پ‍ژوهش دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر علی خورشیدی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : اپیدمیولوژی
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه :
پست الکترونیک:
تلفن :  

 

 

Minimize

 

برنامه هفتگی معاون آموزشی و پژوهشی

جستجو