نتايج ارزشيابي دانشجويي اعضاي هيئت علمي بر اساس نظر خواهی از دانشجویان سال تحصیلی 89-1388
مبنای نمره :5

گروههای علوم پایه

رتبه در گروه علوم پايه

نام استاد

رشته تحصیلی

امتياز

اول

آقاي مرتضي حسين زاده

ايمونولوژي

4/88

دوم

آقاي علي كرمانجاني

انگل شناسی

4/84

سوم

دكتر مظفر عبدي

انگل شناسی

4/68

چهارم

آقاي شهرام محمد پور

آناتومي

4/65

پنجم

دكتر سيده زهرا شريعت پناهي

تغذيه

4/59

 

 

 گروههای بالینی

رتبه  در گروه بالینی

نام استاد

رشته تحصیلی

امتياز

اول

دکتر محمد جعفر مرواید

متخصص کودکان

4/92

دوم

دكتر اسكندر شيري

اورولوژي

4/91

سوم

دکتر آناهيتا جليليان

زنان و زايمان

4/77

چهارم

دکتر محمد فصیحی دستجردی

فوق تخصص بیماریهای گوارش

4/70

پنجم

دکتر نيره هدايي

زنان و زايمان

4/67

جستجو