طراحی سایت
Article Details
فرآیند میهمانی و انتقال دانشجویان

قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1395

بازه ثبت نام انتقالي نيمسال دوم 1395 در سامانه ميهماني و انتقال دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور از مورخ 1395/08/23 لغايت 1395/09/12 فعال مي گردد. لذا شايسته است کلیه دانشجویان متقاضی در مدت تعيين شده نسبت به تكميل فرم ثبت نام، اقدام نماييد.قابل ذکر است عدم ثبت نام بموقع و تکمیل مدارک از سوی دانشجو به منزله انصراف از تقاضا می باشد.


سامانه درخواست انتقالی


سامانه درخواست مهمانی


23 آبان تا 12 آذر
مهلت ثبت نام دانشجویان در سامانه
13 آذر تا 30 آذر
مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مبدا
 1 دی تا 8 دی
 مهلت تکمیل مدارک متقاضیان در دانشگاه مقصد
9 دی تا 25 دی
 مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مقصد


Written By: medical
Date Posted: 11/22/2016
Number of Views: 2043

Return
جستجو