طراحی سایت
معاونين آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

معاون آموزشی علوم پایه دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر محمد رضا كفاشيان
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : فيزيولو‍ژي
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه :
پست الکترونیک: kaffashian-m@medilam.ac.ir
تلفن :  08432227126

 

 

معاون آموزشی علوم بالینی دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر سیروس نوروزی
مدرک تحصیلی : متخصص
رشته تحصيلي : قلب و عروق
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه :
پست الکترونیک:
تلفن :  08432227126

 

 

 معاون پ‍ژوهشی و اداری مالی دانشكده

 

 

نام و نام خانوادگی :دکتر علی خورشیدی
مدرک تحصیلی : PhD
رشته تحصيلي : اپیدمیولوژی
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه
پست الکترونیک:
تلفن :  08432227126

 

 

 

برنامه هفتگی معاون آموزشی و پژوهشی

جستجو