نام و نام خانوادگي : دکتر علی جعفری حیدرلو
سمت: معاون آموزشی بیمارستان 
مدرک تحصيلي : فوق تخصص
رشته تحصيلي : بیماریهای گوارشی

جستجو