پرسنل واحد آموزش

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

1

 علی چشمه چاهی

کارشناس آموزش

لیسانس مدیریت برنامه ریزی آموزشی

2

رضا تباشیر

کتابدار

 دیپلم بهیاری

جستجو