معاون آموزشی بیمارستان

 

نام ونام خانوادگی: دکتر غلامرضا كلوندي
سمت: معاون آموزشی بیمارستان
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
رشته تحصیلی: بيماريهاي كودكان

جستجو