برنامه هفتگی درمانگاه  بیمارستان امام خمینی(ره)

 

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

تخصص

اطفا ل

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

-

ارتوپدی

صبح/عصر 

صبح/عصر 

عصر

صبح/عصر 

صبح/عصر 

عصر

-

ارولوژی

صبح

-

صبح

صبح

صبح

-

-

چشم

صبح

صبح

-

صبح

صبح

-

-

ENT

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

-

-

جراح مغز و اعصاب

-

-

-

-

-

-

-

جراحی عمومی

صبح

صبح

-

-

-

-

-

پوست و مو

صبح

صبح

صبح

صبح

صبح

-

-

پزشگ عمومی

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

صبح/عصر 

 

 

میانگین بیماران مراجعه کننده در روز:  درمانگاه تخصصی190 نفر
عمومی 200 نفر

جستجو