طراحی سایت
ریاست دانشکده


 


 

نام و نام خانوادگي: دکتر رضا نجفی
مدرك تحصيلي: فوق تخصص
رشته تحصیلی : غدد اطفال
رتبه دانشگاهی: استادیار
رزومه: فعالیتهای فردی علمی و پژوهشی
پست الکترونیک : -

تلفن : 2227120
شرح وظایف
ساعات هفته ملاقات با دانشجو:
ساعات هفته ملاقات با اساتید:


جستجو