طراحی سایت
ریاست دانشکده


 


 

نام و نام خانوادگي: دکتر قباد آبانگاه
مدرك تحصيلي: فوق تخصص
رشته تحصیلی : گوارش
رتبه دانشگاهی: دانشیار
رزومه: فعالیتهای فردی علمی و پژوهشی
پست الکترونیک : -

تلفن : 2227120
شرح وظایف
ساعات هفته ملاقات با دانشجو:
ساعات هفته ملاقات با اساتید:


جستجو