X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 06 خرداد 1394

  جلسه بهبود آموزش و پژوهش در بیمارستان

امتیاز: Article Rating

روز شنبه مورخ 9/3/94 راس ساعت 9 صبح جلسه ای جهت طرح مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی مبنی بر بهبود هر چه بهتر آموزش و پژوهش در بیمارستان با حضور ریاست محترم دانشکده پزشکی ، معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده ، ریاست محترم بیمارستان امام خمینی (ره) ، مدیران محترم گروه های آموزشی ، اساتید محترم هیات علمی و کارشناس آموزش بیمارستان برگزار میشود.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز