X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 مرداد 1392

  راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد رشته انگل شناسي در دانشكده پزشكي

امتیاز: Article Rating

با پي گيريهاي بعمل آمده و راه اندازي ملزومات مربوطه شوراي گسترش دانشگاههاي وزارت بهداشت و درمان با راه اندازي رشته  انگل شناسي در مقطع كارشناسي ارشد در  دانشكده پزشكي موافقت بعمل آورد اين موفقيت را به همكاران تبريك عرض مي نمايد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز