طراحی سایت
اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: Monday 24 September 2018

  برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده

امتیاز: Article Rating

جلسه شورای پژوهشی دانشکده دوشنبه مورخ 97/7/2 ساعت 11:30 با حضور اعضا شورای پژوهشی در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ابتدا درخواست های دانشجویان برای دفاع از پایان نامه مطرح شد و سپس گزارش نهایی طرح هایی که منجر به مقاله شده بودند بررسی شد، سپس چند طرح تحقیقاتی جهت تعیین ضرورت مطرح و بررسی شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو