X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: پنجشنبه 21 تیر 1397

  برگزاری سی و هفتمین آزمون ارتقا دستیاری

امتیاز: Article Rating
سی و هفتمین آزمون ارتقا دستیاری امروز پنج شنبه 97/4/21 راس ساعت 9 صبح با حضور ریاست دانشکده (دکتر نجفی) ، معاون آموزش بالینی (دکتر نوروزی) و کارشناسان مربوطه در محل دانشکده پزشکی برگزار گردید. 
 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز