X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

  برگزاری اولین دوره آزمون الکترونیکی KFP رشته دستیاری کودکان در دانشکده

امتیاز: Article Rating
اولین دوره آزمون KFP برای دستیاران رشته کودکان در دانشکده پزشکی به همت it دانشکده( مریم داوری ) ، کارشناس آموزش (خانم تنبا) و مسئولین دانشکده همزمان با سراسر کشور در تاریخ 97/2/25 برگزار گردید. 
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز