X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 اردیبهشت 1397

  برگزاری جلسه تودیع و معارفه معاونین دانشکده پزشکی

امتیاز: Article Rating

جلسه تودیع و معارفه در تاریخ 97/2/24 با حضور ریاست محترم دانشکده ، مدیرکل آموزش ، مدیر کل پژوهش و مدیر امور هیات علمی برگزار گردید. در این جلسه از زحمات دکتر کفاشیان معاون آموزشی علوم پایه و دکتر خورشیدی معاون پژوهشی و اداری مالی دانشکده تقدیر و تشکر شد و دکتر سایه میری بعنوان معاون پژوهشی ، دکتر کیخاونی بعنوان معاون اداری مالی و دکتر بختیاری بعنوان معاون آموزشی علوم پایه منصوب گردیدند.


 
 

 

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز