طراحی سایت
اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: Saturday 28 April 2018

  جلسه معاونت درمان و معاونت آموزشی با پزشکان بیمارستان شهید مصطفی

امتیاز: Article Rating

جلسه معاونت درمان و معاونت آموزشی با پزشکان بیمارستان شهید مصطفی پیرامون مسائل آموزشی درمانی و بررسی نقاط ضعف و قوت امروز مورخ 97/2/9راس ساعت 11 برگزار گردید.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو