X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: شنبه 08 اردیبهشت 1397

  جلسه معاونت درمان و معاونت آموزشی با پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره)

امتیاز: Article Rating
جلسه معاونت درمان و معاونت آموزشی با پزشکان بیمارستان امام خمینی (ره) پیرامون مسائل آموزشی درمانی و بررسی نقاط ضعف و قوت امروز مورخ 97/2/9راس ساعت 9 برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز