X

اخبار دانشکده

تاریخ انتشار: یکشنبه 26 فروردین 1397

  انتخاب دکتر کفاشیان به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 26 فروردین 97 جلسه معارفه دکتر محمد رضا کفاشیان عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان مدیر پژوهش دانشگاه با حضور معاونین، مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه از زحمات دکتر کفاشیان در سمت پیشین به عنوان معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی تشکر و قدردانی شد.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز