طراحی سایت
اخبار دانشکده
تاریخ انتشار: Wednesday 30 August 2017

  برگزاری جلسه مرجعیت علمی و آینده نگاری

امتیاز: Article Rating
جلسه مرجعیت علمی و آینده نگاری با حضور اعضا محترم کارگروه در تاریخ 96/6/1 در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید.
اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو