اخبار دانشکده
22

برگزاری جلسه کارگروه اعتباربخشی بیمارستان ها

جلسه اعتباربخشی بیمارستان ها با حضور کارشناسان آموزش و اعتباربخشی بیمارستانها در تاریخ 30/5/96 راس ساعت 11:30 در خصوص بررسی مشکلات و کاستی بیمارستان ها در اعتباربخشی مردادماه جاری در محل دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (206)
کد خبر: 13685
جستجو