اخبار دانشکده
22

برگزاری جلسه توجیهی معادل سازی

جلسه توجیهی معادل سازی با حضور کارشناسان آموزش بیمارستان ها در تاریخ 29/5/96 راس ساعت 11:30 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد که در این جلسه یک فرم کلی و نهایی برای گزارش فعالیت اساتید بیمارستانها مصوب گردید.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (106)
کد خبر: 13682
جستجو